Датчици  
Датчици за разход на въздуха
Датчици за фазите на коляновия вал
Датчик за концентрация на кислород (ламбда сонда)
Датчици за скорост
Датчици за дроселовата клапа
Датчик за детонация
Датчици за празен ход
 
Copyright © 2019, Булстарт - Сливен ООД. Всички права запазени.