Прекъсвач - разпределители (делка)  
 №Означение по БУЛСТАРТOEM №Приложение
1 ПР2101Б2101-3706010 (030.3706-10)Автомобили ВАЗ-2101,-2102.
Двигатели ВАЗ с работен обем 1200-1300 куб.см с контактна система на запалване.
2 ПР2103Б2103-3706010 (030.3706) Автомобили ВАЗ-2106,-2107.
Двигатели ВАЗ с работен обем 1600 куб.см с контактна система на запалване.
3 ПР2101Б-б/к2101-3706011 (038.3706-01)Автомобили ВАЗ-2101, -2104, -2105.
Двигатели ВАЗ с работен обем 1200- 1300 куб.см с безконтактна система на запалване.
4 ПР2103Б-б/к2103-3706011 (038.3706)Автомобили ВАЗ-2103, -2106,-2107.
Двигатели ВАЗ с работен обем 1500-1600 куб.см с безконтактна система на запалване.
5   ПР21213Б 21213-3706011 (038.3706-10) Автомобили ВАЗ-21213,-2110.
Двигатели ВАЗ с работен обем 1700 куб.см с безконтактна система на запалване.
6 ПР2108Б2108-376011 (040.3706) Автомобили ВАЗ-2108, -2109.
Двигатели ВАЗ-2108 с работен обем 1300-1500 куб.см с безконтактна система на запалване.
7 ПР1908Б1908-3706000 Автомобили ГАЗ, УАЗ.
Двигатели ЗМЗ, РАФ, ЕРАЗ.
8   ПРР137-01Б Р137-01 Автомобили ЗИЛ-130, ЗИЛ-131Н, УРАЛ-375, ЗИЛ-431410, МАЗ-677, ЛАЗ3695-Н
9   ПР2402Б 2402,3706-10 Автомобили ГАЗ-53, -66, -3307, ПАЗ.
10   ПР3312Б 3312,3706 Автомобили УАЗ, ГАЗель. Двигатели УМЗ.
11   ПРР119Б Р119В-10 Автомобили ГАЗ-24, УАЗ.


 


Copyright © 2019, Булстарт - Сливен ООД. Всички права запазени.