Части за прекъсвач - разпределители (делка)  
 № Означение по БУЛСТАРТ OEM № Комплектова делко № Приложение
1   Прекъсвач П2101Б 2101-3706800   ПР2101Б; 2101-3706010
ПР2103Б; 2103-3706010
ВАЗ 2101-2107
и модификации
2   Кондензатор H2101Б 2101-3706400
3   Капачка дистрибуторна KД2101Б 2101-3706500
4   Палец за дистрибутор ПД2101Б 2101-3706020
5   Капачка дистрибуторна КД2108Б 2108-3706500   7142.3708425.3708 БАТЭ ВАЗ 2108-2109
и модификации
6   Палец за дистрибутор ПД2108Б 2108-3706020 
 
<< Резервни части
 


Copyright © 2019, Булстарт - Сливен ООД. Всички права запазени.